zasada działania pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła

Pompę ciepła można znaleźć praktycznie w każdym domu i mieszkaniu. Jest nią tradycyjna lodówka.

Jednak w pompach ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynków procesy zachodzące w tradycyjnej lodówce są odwrócone. Lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza i produktów do niej włożonych i „wyrzuca” je na zewnątrz – na tylną ściankę urządzenia. Pompa ciepła pobiera ciepło z gruntu (lub wody, powietrza) i przekazuje je do instalacji grzewczej budynku.

Pompa ciepła wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej, a więc proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła. Jest to możliwe dzięki energii elektrycznej dostarczonej z zewnątrz. Ciepło pobrane z gruntu, stanowiące ok 75% ciepła „produkowanego” przez pompę, jest przekazywane w parowniku do czynnika roboczego (gazu chłodniczego). W sprężarce zwiększa się ciśnienie gazu i rośnie jego temperatura.  Gorący gaz ogrzewa wodę użytkową oraz wodę w instalacji grzewczej budynku.